"Dårlig eller feil" innregulerte varme- og kjølesystemer kan få betydelige konsekvenser, både økonomisk og for komforten. Mistenker du at varmesystemet i bygningen din ikke er riktig justert?

"Dårlig eller Feil" innregulering av varmeanlegget?

Her er noen punkter som kan bekrefte dine antagelser!

Høyt energiforbruk

En indikasjon på et dårlig justert varmesystem er et høyere energiforbruk enn forventet i bygningen. Kontroller energimåleren jevnlig og sammenlign forbruket med estimert bruk, basert på energikilden, bygningens alder, sesong og geografisk plassering. Overforbruk påvirker miljøet og driftsøkonomien negativt. Ved å regelmessig notere forbruket ved ulike målepunkter, kan du oppdage uregelmessigheter over tid og foreta nødvendige justeringer.

For varmt

En annen indikasjon på feil innregulering er når noen områder i bygningen oppleves som for varme sammenlignet med andre. Det høyere temperaturnivået kan ofte føre til ubehag, og opplevelsen av dårlig luftkvalitet.

For kaldt

Når det er for kaldt i bygningen, kan konsekvensene være lik det i forrige punkt. Selv om det kan redusere energikostnader, vil sjelden andre fordeler komme av for lave temperaturer. Uansett om temperaturen er for høy eller for lav, kan det føre til misfornøyde brukere.

Ulike eller ujevne temperaturer i rom,
soner eller deler av bygget

Forskjellige temperaturer i ulike rom i bygningen kan også skyldes feiljustering av anlegget, vanligvis som følge av feil vannmengde til for eksempel radiatorene. Disse situasjonene fører til svært ineffektiv bruk av energi.

Støy og lyder

"Surkende" lyder fra radiatorer og rørsystem skyldes ofte luft i rørene, noe som hindrer riktig vannstrøm i systemet. Luft i varme- og kjølesystemer kan også forårsake andre problemer som indre belegg, korrosjon og ubalanse i systemets effektivitet. Det er viktig å unngå luft i varme- og kjølesystemer, og det krever aktive tiltak for å fjerne luften fra anlegget.

Klaging

Klaging kan også være en indikasjon på at noe kan være feil. Dette kan også skyldes feil med innreguleringen av systemene. Vi alle er forskjellige, og har forskjellige preferanser når det kommer til temperaturer, men de fleste vil ikke klage når det er innenfor en normal og jevn innetemperatur.

" Et riktig justert anlegg vil ikke bare redusere energiforbruket betydelig, men også skape et behagelig og stabilt inneklima. Dette fører til mer tilfredse brukere med færre helseplager"