Nybygg og Prosjekter

Underentreprise bedrift

Nordisk vann og varme AS er en underentreprise bedrift, innehaver av sentral godkjenning innen utførende og prosjekterende VVS, samt erfaring fra flere typer prosjekter og løsninger innen teknisk VVS.

Våre tjenester inkluderer priskalkulasjon og gjennomføring av prosjekter for både hovedleverandører og byggherrer. Vi spesialiserer oss i rehabilitering og nybygg av boliger og næringsbygg, kontorlokaler, restauranter, lager bygninger. Men også prosjekter som endringer, utskiftninger og oppgradering av VVS-komponenter i boliger og næringsbygg, kontorlokaler, restauranter, lager bygninger, data-/serverrom, m.m. 

Vi tilbyr også profesjonell prosjektstyring gjennom byggefasen. Enten du er entreprenør eller privatkunde, søker vi alltid etter gode og lønnsomme løsninger som passer dine behov.
Valget av en rørlegger som er rørleggermester gir ekstra trygghet for deg som kunde. Hos Nordisk vann og varme AS representerer vår sertifisering som rørleggermester vårt forpliktende fokus på fagkunnskap, kvalitet og trygghet.

Nordisk vann og varme
Totalleverandør av rørtekniske installasjoner i nybygg

Prosjektstyring og Ledelse

En sentral utfordring for å forbedre byggesaksprosessen synes å være økt kunnskap om prosessen som helhet. Effektiv ledelse av byggeprosjekter krever dermed forståelse av prosessen og kritiske suksessfaktorer. Å ha kontroll over alle aktører og fremme samhandling utgjør den nødvendige forskjellen for en lønnsom og effektiv fremdrift.

Nordisk vann og varme AS kombinerer bred erfaring med en solid kompetansebase. Fra planlegging til ferdigstillelse har vi ekspertise i å lede hvert trinn av byggeprosessen. Vi anerkjenner viktigheten av å opprettholde kontrollen over alle aspekter, og vårt fokus på samhandling sikrer en jevn og kostnadseffektiv gjennomføring av prosjektene.