VANNBÅREN VARME

Ofte stilte spørsmål

Ta kontakt om det er noe du lurer på!

Egner seg godt for

Ønsker en jevn og god fordeling av varmen i hele boligen. Skal foreta en større oppgradering. Vurderer å bytte til en fornybar varmekilde. Ønsker god bo komfort, med lun og behagelig varme. Er plaget av allergi eller astma, og sensitiv for støv i luften.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Hva koster det?

Et vannbårent system vil normalt koste mellom 800-950 kroner per/m2 i en eksisterende bolig. Prisen vil variere ut fra lokalt marked, husets størrelse, hvilke systemløsninger du velger og graden av automatisering. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Hvor mye kan jeg spare?

Hvor mye du kan spare avhenger av hvilken varmekilde du velger til det vannbårne anlegget. Noen av varmekildene som vil kunne kutte energibruken din betydelig knyttet sammen med ett vannbåren gulvvarme er en luft til vann varmepumpe eller en væske til vann varmepumpe.
Også boligens størrelse er med på å bestemme hvor mye du sparer. Jo høyere varmebehov, dess mer sparer du. I tillegg vil riktig størrelse, varmeytelse, utforming og drift spille inn.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Gode grunner for valg

Gir stor fleksibilitet:
Du kan velge mellom mange ulike fornybare varmekilder. Kombinert med fornybare energikilder kan vannbåren varme øke markedsverdien på boligen din.

Du får mer ut av en varmepumpe hvis varmen distribueres via vannbåren gulvvarme kontra gamle radiatorer. Med gulvsystemet er det nok at temperaturen på vannet er moderat, fordi varmen fordeles på en stor flate.
Lavere temperaturløft fra ute- til inneluften gjør at du sparer energi.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates