VEDLIKEHOLDS SERVICE

DRIFT OG VEDLIKEHOLD

av ditt VVS-anlegg gir flere fordeler

SEND OSS EN FORERPØRSEL
Regelmessig oppfølging
faq
Optimal ytelse
faq
Redusert risiko for driftsavbrudd
a
Kostnadsbesparelser
a
‍Sikkerhet og trygghet
Faglig ekspertise

SERVICEAVTALE PRIS

prisen kan variere avhengig av flere faktorer

GRATIS BEFARING
Størrelse på bygningen
Antall enheter i bygget
Omfanget av vedlikehold
Avtaleperioden
Tilleggstjenester

VI UTFØRER SERVICE OG VEDLIKEHOLD PÅ

Våre serviceprosesser blir dokumentert med bilder og rapporter tilhørende de forskjellige komponenter og systemer.
Denne praksisen gjør det enkelt for våre kunder å forstå nøyaktig hva som er gjort, og gir et verdifullt referansepunkt for å identifisere og følge opp eventuelle avvik eller forbedringspunkter.

SPRINKLER SERVICE

Våt sprinklerventiler
Tørr sprinklerventiler
(med tilhørende kondenspotter og kompressor løsninger)
Bolig sprinklerventiler
Glykol anlegg
Branntrommel / Brannskap
Tilbakeslagsventiler

SERVICE PÅ VARMEANLEGG & KJØLEANLEGG

Diverse oppvarmingskilder
Varmesentraler bolig
Fjernvarme
EL-kjel
Varmepumper
Systemer og komponenter for filtrering og vannbehandling
Systemer for utlufting og vakuum avgassing av anlegg/systemer
Systemer for automatisk på-/etterfylling av anlegg
Sirkulasjonspumpe varmeanlegg
Sirkulasjonspumpe kjøleanlegg
Shuntventil varmeanlegg
Shuntventil kjøleanlegg
Ekspansjonskar varmeanlegg
Ekspansjonskar kjøleanlegg
Filtre & Grovsiler
Magnet filter
Delstrømsfilter
Ventiler
Tilbakeslagsventiler
Reduksjonsventiler
Buffertanker
Vekslere (gjennomspyling, og rens ved behov)
Ventilasjonsbatterier med varme og kjøling
Varmluftsvifter
Lufting av varmeanlegg
Trykk logging
Temperatur logging
Prøvetaking av vannkvalitet m/rapport og forbedringspunkter (hvis ønskelig eller nødvendig)
Kjemisk rens av varmeanlegg

SANITÆRANLEGG

Varmtvannsberedere og tanker for:
Tilstand
Kontroll
Gjennomspyling
Slamtømming, m.m.
Filter vanninnlegg/ -forsyning Filtreringssystemer
Vannbehandlingssystemer
Tilbakeslagsventiler
Trykkreduksjonsventiler
Ekspansjonskar
Sirkulasjonspumper
Sanitær utstyr/armaturer som krever service/vedlikehold
Pumper og pumpekummer
Drenering m/pumpe løsninger
Prøvetaking av vannkvalitet m/rapport og forbedringspunkter (hvis ønskelig eller nødvendig)
Legionellakontroll m/prøve (vannanalyse til laboratorie)
Rørinspeksjon