About us

VANN- OG ENERGIMÅLERE

Sameier og Borettslag

Å installere vann- og energimålere i et sameie eller borettslag kan være en klok beslutning av flere årsaker

Individuell kostnadskontroll
 ‍Stimulering til energieffektivitet
 ‍Fair fordeling av kostnader
‍Identifisering av lekkasjer og problemer
 Data for energi effektivitetsforbedringer
 Miljøhensyn
 Overholdelse av reguleringer
Forbedret administrasjon og økonomisk styring

Næringsbygg og Næringslokaler

Vann- og energimålere har også store fordeler på disse områdene. Her er noen punkter som gjelder fornæringsbygg og lokaler når det kommer til installasjon av vann- og energimålere

 Kostnadskontroll for bedrifter
Energieffektivitet for bedriftslokaler
‍Overvåking av forbrukstrender
 Fakturering og kostnadsfordeling
 ‍Miljøsertifisering og bærekrafts mål
‍Rask deteksjon av problemer
 ‍Bygningsautomatisering og smarte kontrollsystemer
Myndighetskrav og insentiver
 ‍Forbedret drift og vedlikehold
 ‍Positiv bedriftsprofil