About us

VANNBEHANDLING
Sanitær og Varmeanlegg

Kontroll og Testing

Kontroll av væsker og kjemiske sammensetninger i lukkede energianlegg er kritisk for optimal ytelse. Dette krever spesifikk innsikt og kunnskap for riktig behandling.

Det er spesielt viktig å overvåke og kontrollere vannsystemer, spesielt legionella er en bakterie som kan trives og formere seg i vannrør og varme vannsystemer. Den kan utgjøre en helsefare når aerosoler (vanndamp eller små vanndråper) som inneholder bakterien inhaleres. Regelmessig testing og implementering av forebyggende tiltak er nødvendig for å sikre trygt vannforbruk i både private og kommersielle bygninger.

Private Boliger til Næringsbygg

Begge benytter lukkede varme- og kjølesystemer for å regulere innetemperaturen. Vann og frostvæsker spiller en sentral rolle som energibærere i disse anleggene, og tilstanden på disse væskene er avgjørende for effektiv energitransport og regulering av temperaturer. Når væsker i lukkede anlegg påvirkes av luft, korrosjon og avleiringer, kan dette forstyrre balansen mellom komponentene i anlegget.
Slike prosesser kan føre til driftsproblemer, økte energi- og driftskostnader, samt redusertlevetid på anleggets komponenter.

Det er derfor essensielt at alle anlegg har et omfattende og oppdatert vannbehandlingsprogram. Kontroll av slike væsker kan sikre at anlegget opprettholder en optimal tilstand og det bidrar til å forebygge potensielle problemer.

Vi utfører tjenester innen prøvetaking av vannkvalitet og løsninger for forbedring.
Vi sender inn vannprøver til våre samarbeidspartnere som har ekspertisen til å vurdere vannets tilstand grundig. Basert på deres tilbakemelding og analyser, skreddersyr vi løsninger og rutiner for å forbedre eventuell dårlig vannkvalitet i bygningens systemer.

Noen forutsetninger for optimal drift av varmeanlegget

Cras tincidunt lobortis feugiat vivamus at morbi leo urna molestie atole elementum eu facilisis faucibus interdum.

God vannkvalitet

Vannet som sirkulerer i anlegget må være rent og ikke korrosivt mot overflatene innvendig i systemet. Partikler og magnetitt i vannet legger seg i ventiler reduserer virkningsgraden, og kan i verste fall forårsake at pumper ryker.

Fritt for rust og belegg

Finnes det rust og belegg i varmeanlegget, reduseres energioverføringen, og virkningsgraden blir lavere på blant annet vekslere, viftekonvektorer, radiatorer og gulvvarme. Det kan også føre til skader på sirkulasjons pumper, ventiler og andre komponenter i systemet.