VARMEPUMPER

LUFT TIL VANN VARMEPUMPE

Med en luft til vann varmepumpe utnytter du varme fra luften. Denne varmen kan brukes til å varme opp vann til radiatorer, vannbåren gulvvarme eller til å forvarme tappevannet. Oppvarming med en slik varmepumpe gir lavere energibruk enn ved bruk av strøm. I tillegg til å kutte kostnader, vil en luft-til-vann-varmepumpe gi et godt inneklima med jevn varme i hele boligen.

KONTAKT OSS
Luft til vann varmepumpe

Ofte stilte spørsmål

VARMEPUMPE PRIS - Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på!

Egner seg godt for

De som er på utkikk etter en fornybar varmekilde.
Bor i et hus som bruker over 25.000 kWh i året.
Bor i et område med milde vintre eller lang fyringssesong.
Skal erstatte den gamle oljefyren.
Har et vannbårent varmesystem i huset.
Har stort forbruk av tappevann.
Har annen oppvarmingskilde i tillegg, for eksempel vedovn, pelletskamin eller panelovner. De fleste varmepumper har elektriske elementer som kobles inn automatisk når varmepumpen ikke klarer å dekke hele oppvarmingsbehovet.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Hva koster det ?

En luft-til-vann-varmepumpe kan koste fra 60.000 til 130.000 kroner, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen.

Det kan anbefales at du installerer energimåler for strøm og varme til varmepumpen. Med dette kan du kontrollere varmepumpens ytelse og at den gir den besparelsen du betaler for. Dersom du i tillegg velger å installereenergimålere for strøm og varme til varmepumpen, vil det koste noen tusenlapper ekstra.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Hvor mye kan jeg spare ?

utforming og drift av varmeanlegget. En vanlig enebolig har et strømforbruk på cirka 25.000 kWh i året. Du kan spare cirka 8.800 kWh ved å installere en luft til vann varmepumpe. Dersom vi antar en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du totalt spare omtrent 118.800kroner i løpet av varmepumpens levetid. Levetiden til en varmepumpe ligger normalt på 12 til 15 år.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Gode grunner for valg

Bruker mindre energi enndirekte bruk av strøm til oppvarming.
Varmekilden (uteluft) er tilgjengelig overalt.
Høy virkningsgrad – spesielt i kystnære områder med høygjennomsnittstemperatur.
Du unngår boring og graving som er nødvendig hvis man kjøper en væske-til-vann-varmepumpe.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

VARMEPUMPE PRIS - Ta kontakt med oss om det er noe du lurer på!

Egner seg godt for

Deg som ønsker en fornybar varmekilde som også gir lave energi utgifter. Boliger som har et totalt energibruk på over 30.000 kWh per år. Boliger med vannbårent varmesystem. Har stort forbruk av tappevann

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Hva koster det ?

En væske-til-vann-varmepumpe kan koste fra 120.000 kroner og oppover, avhengig av hvor høy varmeeffekt den har. I tillegg kommer prisen for selve installasjonen og eventuelle boring. Vi anbefaler at du tar kontakt med flere leverandører for pristilbud og referanser

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Hvor mye kan jeg spare ?

Det er avhengig av oppvarmingsbehovet ditt. Jo høyere behovet er, desto større blir besparelsene. Riktig størrelse og varmeytelse på varmepumpen, samt utforming og drift av varmeanlegget vil også påvirke besparelsene. 
En vanlig enebolig har et strømforbruk på ca. 25.000 kWh per år. Installerer duen væske-til-vann-varmepumpe kan du spare 11.100 kWh i året. Antar vi en gjennomsnittlig strømpris på 1 kr/kWh, vil du totalt kunne spare omtrent150.000 kroner i løpet varmepumpens levetid. Levetiden er som normalt 20 år.
Det kan anbefales også her at du installerer energimåler for strøm og varme til varmepumpen.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Gode grunner for valg

Bruker mindre energi enn direkte bruk av strøm til oppvarming.
Bergvarmepumpe, jordvarmepumpe og sjøvarmepumpe oppnår høy varmefaktor gjennom hele fyringssesongen på grunn av stabil og høy temperatur fra varmekilden. 
Ingen støybelastning utendørs.
Lang levetid.
Ingen lokale utslipp av partikler i motsetning til for eksempel vedfyring.
Lave drifts- og vedlikeholdskostnader.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

VÆSKE TIL VANN VARMÅEPUMÅPE

Energien kan utvinnes på flere måter for bruk i væske til vann varmepumpe løsning

Bergvarmepumpe

Anlegget tar liten plass utendørs.
Systemet har høy driftssikkerhet og lang levetid.
Høy og stabil temperatur på opptaks kilden gir høy varme faktor gjennom hele året.
Kan også levere nesten gratis kjøling om sommeren.
Frostvæsken sirkuleres da til en egen vifte konvektor (radiator med innebygd vifte) i boligen.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Jordvarmepumpe

Billigere enn bergvarmepumpe.
Dersom en tomt likevel fylles/graves opp, kan du legge ut kollektorslangen uten ekstra kostnader. Væsken som sirkulerer i kollektorslangen henter energi fra jorden som du utnytter i varmepumpen.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Sjøvarmepumpe

Det er vanligvis billigere å legge kollektorslange i sjø enn i borehull. 
Relativt høy og stabil temperatur på sjøvann gir høy varmefaktor gjennom hele året.

Icon - Elements Webflow Library - BRIX Templates